CKD TECHNOLOGY

เทคนิคของ CKD ที่ญี่ปุ่นให้การยอมรับ

อุปกรณ์แรงดันลม

เทคนิคการใช้แรงดันลมที่สามารถนำมาใช้ได้จริง
ซึ่งตอบสนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

ขยายสินค้าที่รองรับการควบคุมการไหลและระบบคลีน มาตรการสิ่งแวดล้อม การลดพลังงาน เป็นต้น และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยประสิทธิผลของระบบclean airและอุปกรณ์เสริมAuxiliaryซึ่งได้แก่ “F.R.L unit”, “Air Dryer”รวมถึงอุปกรณ์ขับเคลื่อน เช่น Pneumatic cylinder และ Electric actuator เป็นต้น ที่มีอยู่ครบครัน

↑

อุปกรณ์ Fluid control

มีคุณภาพสูง และมีให้เลือกได้หลากหลายถึงพร้อมด้วยระบบ
Fluid control ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่สุด

ควบคุมfluid เช่น น้ำ อากาศ ก๊าซ ไอน้ำ น้ำมัน เป็นต้น และมุ่งพัฒนายูนิตและระบบเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญต่อการ“มีคุณภาพสูง และมีให้เลือกได้หลากหลาย ”

↑

อุปกรณ์ Fine system

ความบริสุทธิ์สูง ความแม่นยำสูงไร้ขีดจำกัด
รองรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในสภาพแวดล้อมแบบSuper Clean

ในวงการอุตสาหกรรมวัสดุกึ่งตัวนำและผลึกเหลว อุปกรณ์ควบคุมที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสูง กำลังเป็นที่ต้องการซึ่งเรากำลังท้าทาย“การควบคุมด้วย Super high level process” อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ในเรื่องความแม่นยำสูงและความมีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่กระบวนการจัดหาไปจนถึงการระบายอากาศของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกึ่งตัวนำ เช่น “อุปกรณ์ควบคุมน้ำยา”“อุปกรณ์ควบคุม Process gas” “อุปกรณ์ควบคุมhigh vacuum” เป็นต้น

↑

อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง

แสดงพลังความสามารถในการทำให้ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดในสถานที่ที่ทำการผลิต
ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูป การประกอบและการขนส่ง

เป็นสินค้าที่เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งใส่วิสัยทัศน์และประสิทธิภาพทางเทคนิคอันมีเอกลักษณ์ โดยให้ความสำคัญต่อการ “เพิ่มความละเอียดสูง เพิ่มความเร็ว ลดต้นทุนให้ต่ำลง” อยู่เสมอและยังเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย ที่เข้าเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการควบคุม ,Output, ความคงที่,ความเร็วสูง,ความราบรื่นให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด

↑