• Home
  • อนาคตที่สร้างสรรค์โดยCKD

อนาคตที่สร้างสรรค์โดยCKD

เข้าสู่ยุคหุ่นยนต์ 1 เครื่องต่อครัวเรือน!
ผลิตยาที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่วางใจได้สำหรับแต่ละท่าน!
พลังงานเป็นสิ่งที่หาเองใช้เอง!
รถยนต์อนาคตวิ่งด้วยไฮโดรเจน!
หลับแต่ถึงที่หมาย!
ยุคท่องเที่ยวอวกาศมาถึงแล้ว!
มีพลัง ถึงแม้จะบอบบาง!
ไม่รู้จักเจ็บป่วย ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative medicine)!?
ยุคปลูกผักในโรงงาน!
ไม่ว่าเมื่อใด ไม่ว่าที่ไหน ก็คงความอร่อย!

Electric actuator

เข้าสู่ยุคหุ่นยนต์ 1 เครื่องต่อครัวเรือน!

Electric actuator ดูรายละเอียด ด้วยการประกอบชิ้นส่วนกลไกลงในมอเตอร์ ทำให้การหมุนของมอเตอร์เปลี่ยนเป็นการทำงานที่จำเป็นต่อส่วนขับเคลื่อน หุ่นยนต์ที่จะคอยสื่อสาร ต้อนรับและพูดคุยกับมนุษย์ ล้วนใช้เทคนิค Electric actuator ของ CKD

เครื่องแพ็คกิ้ง

ผลิตยาที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่วางใจได้สำหรับแต่ละท่าน!
~การแพทย์ส่วนบุคคล~

FBP-600E ดูรายละเอียด เครื่องแพ็คกิ้งยาของ CKD ได้ทำการบรรจุยา โดยที่จะไม่ให้ยาสัมผัสกับอากาศ ทั้งนี้เป็นการป้องกันคุณภาพของยาที่อาจเปลี่ยนไปเพราะมีการดูดซับความชื้น รังสีอัลตร้าไวโอเลต เป็นต้น เป็นการผลิตยาที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่วางใจได้ให้สำหรับแต่ละท่าน นอกจากนี้ เทคนิคของ CKD ยังใช้ในการบรรจุยารักษาโรคที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยอีกด้วย

เครื่องปั่นแบตเตอรี่ลิเธียม-อิออน

พลังงานเป็นสิ่งที่หาเองใช้เอง!

เครื่องปั่นแบตเตอรี่ลิเธียม-อิออน ดูรายละเอียด การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนจากพื้นดินและพลังลม กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะของพลังงานรุ่นต่อไป โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตมานั้น จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลิเธียม-อิออน ซึ่งเป็นเทคนิคของ CKD, คงจะถึงยุคที่ต้องหาพลังงานเองและใช้พลังงานเองแล้ว!

อุปกรณ์นิวเมติกส์ (Sensor/controller)

รถยนต์อนาคตวิ่งด้วยไฮโดรเจน!

Sensor ควบคุมปริมาณการไหลขนาดเล็ก FSM2 ดูรายละเอียด มีความคาดหวังว่ารถยนต์ไฮโดรเจนจะกลายเป็นพลังงานฟอสซิล, สถานีเติมไฮโดรเจนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจ่ายไฮโดรเจน ก็ใช้เทคนิคของ CKD ก้าวไปสู่รูปแบบสังคมอันยั่งยืนด้วยไฮโดรเจน

เครื่องตรวจสอบการพิมพ์บัดกรี 3 D (3 D Solder paste inspection machine) /อุปกรณ์อัดลม

หลับแต่ถึงที่หมาย!

เครื่องตรวจสอบการพิมพ์บัดกรี 3 D ดูรายละเอียด แผงควบคุมรถยนต์ขับเคลื่อนเองอัตโนมัติ ก็จะถูกตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบการพิมพ์บัดกรี 3D ของ CKD,ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนเองอัตโนมัติ ทำให้ลดจำนวนอุบัติเหตุและสภาพการจราจรที่ติดขัด ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่ม Mobility Life ใหม่ ๆ ที่สามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้ได้

ระบบ Fluid control สำหรับวัสดุกึ่งตัวนำ

ยุคท่องเที่ยวอวกาศมาถึงแล้ว!

ระบบ Fine system ดูรายละเอียด ยานอวกาศใหม่ "Space plane" ที่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศได้หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะขาดเทคนิคในระบบ Fluid control สำหรับวัสดุกึ่งตัวนำของ CKD ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการควบคุมประสิทธิภาพสูงไปไม่ได้, การท่องเที่ยวอวกาศ จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป!

อุปกรณ์แรงดันลม

มีพลัง ถึงแม้จะบอบบาง!

ภาพลักษณ์ของ Powerful arm ดูรายละเอียด สามารถเคลื่อนไหวได้หลากหลาย ไม่ว่าจะหยิบจับ ยก เคลื่อนไหวของ ด้วยการควบคุมแรงและการไหลของอากาศ ในสภาพที่มีจำนวนแรงงานที่ไม่พออันเนื่องมาจากการมีจำนวนเด็กน้อย คนสูงวัยมากขึ้น และในสถานที่ที่ให้บริการดูแลพยาบาลผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อุปกรณ์แรงดันลมของ CKD จะช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้

อุปกรณ์ Life science

ไม่รู้จักเจ็บป่วย ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative medicine)!?

อุปกรณ์ Life science ดูรายละเอียด เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative medicine) คือการฟื้นฟูอวัยวะภายในหรือโครงสร้างที่บกพร่องโดยใช้ Stem cell จากร่างกายตนเอง และเทคนิค CKD น่าจะมีประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนานั้น, ก้าวสู่สังคมที่ไม่ว่าใครก็มีสุขภาพดี และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ระบบพ่นน้ำอัตโนมัติ/LED

ยุคปลูกผักในโรงงาน!

พ่นน้ำอัตโนมัติ ดูรายละเอียด โรงงานพืชผักที่มีความปลอดภัยและความน่าไว้วางใจในการผลิตอาหาร ด้วยการประหยัดพื้นที่ และลดทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน หรืออำเภอจังหวัด ในการผลิตผักปลอดสารที่สามารถรับประทานได้โดยที่ไม่ต้องล้าง ก็จะขาดเทคนิคการพ่นน้ำอัตโนมัติของ CKD ไปไม่ได้

เครื่องห่ออาหาร

ไม่ว่าเมื่อใด ไม่ว่าที่ไหน ก็คงความอร่อย!
~อาหารปลอดเชื้อหรืออาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้~

CFF-360E ดูรายละเอียด บรรจุอาหาร และส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่วางใจได้ให้ถึงมือทุกท่าน, เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเรื่อย ๆ โดยเทคนิค "การห่อ" ของ CKD จะช่วยทำให้มื้ออาหารของหลายท่านเป็นมื้อที่อร่อยได้